web analytics
12. november 2017

Pris og medlemsskab

Vigtigt nyt med hensyn til indbetaling af kontingent

Klubbens Medlemsystem er nu blevet opdateret til Medlemsystem 3.0

 Det betyder, at der fra 1. januar 2020 automatisk udsendes SMS ved ikke-registreret betaling af kontingent. Som afsender vil der stå: MK Broager

 Klubben opererer med følgende betalingsfrister:

Januar kvartal: 1. – 6. januar   April kvartal: 1. – 6. april  Juli kvartal: 1. – 6. juli  Oktober kvartal: 1. – 6. oktober

 Den 9. dag i betalingsmåneden klokken 1600 sendes følgende SMS til medlemmer, hvor betaling ikke er registreret.

 MK Broager

 Du har endnu ikke betalt kontingent,

du bedes betale senest d. 12 ellers bliver din brik lukket.

 Motionsklubben Broager

Denne SMS kan ikke besvares!

 

Er der ikke betalt den 12. dag i betalingsmåneden sendes denne SMS den 14. dag i betalingsmåneden.

 MK Broager

 Du har ikke betalt kontingent, derfor er du hermed udmeldt.

Du bedes aflevere din nøglebrik.

 Motionsklubben Broager

Denne SMS kan ikke besvares!                                                                                                                                                                                                                Med venlig hilsen

                                                                                        Bestyrelsen

Generalforsamlingen har vedtaget følgende kontingentsatser.

 • Unge mellem 15-17 år plus pensionister og førtidspensionister.                                                     315 pr. kvartal
 • Øvrige medlemmer  525 pr. kvartal

Mindste medlemskab  3 måneder

Der betales kvartalsvis efter følgende datoer:

 • 1. januar, betalingsfrist den 6. januar
 • 1. april, betalingsfrist den 6. april
 • 1. juli, betalingsfrist den 6. juli
 • 1. oktober, betalingsfrist 6. oktober

Ved manglende kontingentindbetaling  lukkes nøglebrikken.

Den genåbnes igen mod et mindre gebyr, når betaling er registreret.

Ved indmeldelse midt i et kvartal (f.eks. 10. februar betales for 2 måneder) og herefter kvartalsvis.

Man kan også betale for 12 måneder ad gangen. Det behøver ikke være fra januar til december. Prisen herfor står nedenfor.

Særligt medlemstilbud for et års medlemskab :

 • Unge mellem 15-17 år og folke- og førtidspensionister – 900 kr. pr år
 • Øvrige medlemmer – 1700 kr. pr. år

Kontingent for medlemmer, der ønsker et døgnåbent  abonnement :

 • Pensionister – 390 kr. pr. kvartal
 • Øvrige medlemmer – 600 kr. pr. kvartal eller 2000 kr. for et år

Unge mellem 15- og 17 år kan ikke tilbydes et døgnåbent medlemskab

Firmaaftaler – 1500,00 kr. pr. medarbejder pr. år

Depositum for nøglebrik  kr. 200.

Ved korrekt udmeldelse efter gældende regler udbetales kr. 150.            Beløbet overføres til den af medlemmet oplyste bankkonto.

Et medlemskab gælder, indtil det opsiges skriftligt og nøglebrikken afleveres. Skyldigt kontingent SKAL betales.

Pauseregler :

Hvis du ønsker at holde en kort tidsbegrænset pause – max. kvartal – skal du aflevere din nøglebrik.

 1. Læg din nøglebrik i en kuvert med dit navn, adresse og medlemsnummer/nøglebriknummer. Skriv hvornår du holder pause: 
  1. Januar kvartal
  2. April kvartal
  3. Juli kvartal
  4. Oktober kvartal
 2. Læg kuverten i postkassen i Motionsklubben.
 3. Når pauseperioden er udløbet, betaler du dit kontingent til nærmeste kvartal. Du kan så hente din nøglebrik i Motionsklubben igen i træffetiden
 4. Ønsker et medlem pause længere end 3 måneder skal medlemmet meldes ud efter gældende regler. Ved pausens afslutning sker indmeldelse efter gældende regler.

Åbningstider:

Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen i klubbens lokaler på følgende tidspunkter:

Mandag     kl. 17.00 – 18.00

Torsdag     kl. 09.00 – 10.00

men ikke på helligdage.

Eller efter nærmere aftale med et bestyrelsesmedlem.

I træffetiden kan du købe nøglebrik, abonnement samt forlænge dit abonnement.

 • Indbetaling sker til Broager Sparekasse 9797 konto 883-56-68356 – Husk kvartalsvis indbetaling fra 1. januar 2018
 • Betaling via MobilPay kan finde sted på nr. 72049.

Der kan IKKE betales kontant ved indmeldelse.

Indmeldelsesblanket udleveres og udfyldes med medlemsnummer, som er dit personlige nøglebriknummer.

En nøglebrik kan almindeligvis først udleveres, når indbetalingen af kontingentet er registreret på klubbens bankkonto.

Ved indbetaling på klubbens MobilePay nr. 72049 registreres indbetalingen straks og nøglebrikken kan udleveres.

Udmelding skal ske ved udgangen af et kvartal. Du hæfter for kontingentet til nøglebrikken er afleveret.

Opsiges medlemskabet ikke korrekt udbetales 150 kr. af det betalte depositum ikke.

GÆSTER

Man må gerne tage en ven/gæst med i Motionsklubben. Det koster kr. 30 pr. gang, som du lægger i en kuvert med dit navn og medlemsnummer.
Kuverten lægges i Motionsklubbens postkasse.

Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for din ven/gæst uanset alder.

Dokumenter: