Pris og medlemsskab

NYT! NYT! NYT! 

Når du skal betale kontingent. Skal betalingen senest falde den 1. i kvartalets første måned.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglebrikken. Genåbning af brik gebyr 50 kr.

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen

Priser fra 01-04-2022
Unge mellem 15-17 år og folke -og førtidspensionister
Pr. kvartal                                                                           375,00 kr.
Årskontingent                                                                   1100,00 kr.
Døgnåbent (ikke muligt for unge under 18 år)                kvartal 450,00 kr. – årligt 1500,00 kr.

Voksne
Pr. kvartal                                                                           585,00 kr.
Årskontingent                                                                 1900,00 kr.
Døgnåbent (ikke muligt for unge under 18 år)               kvartal 660,00 kr. – årligt 2200,00 kr.

Depositum for nøglebrik  kr. 200.

Ved indmeldelse midt i et kvartal betales efter måned og dage hen til kvartals start. Mindste medlemskab 3 måneder.

Nye medlemmer optages fra det fyldte 15 år.

Ved korrekt udmeldelse efter gældende regler udbetales kr. 150. Beløbet overføres til den af medlemmet oplyste bankkonto.

Et medlemskab gælder, indtil det opsiges skriftligt og nøglebrikken afleveres. Skyldigt kontingent SKAL betales.

Pauseregler :               

 1. Hvis du ønsker at holde en kort tidsbegrænset pause – max. et kvartal skal du aflevere din nøglebrik.

Læg din nøglebrik i en kuvert med dit navn, adresse og medlemsnummer/nøglebriknummer. Skriv hvornår du holder pause: 

  1. Januar kvartal
  2. April kvartal
  3. Juli kvartal
  4. Oktober kvartal
 1. Læg kuverten i postkassen i Motionsklubben.
 2. Når pauseperioden er udløbet, betaler du dit kontingent til nærmeste kvartal. Du kan så hente din nøglebrik i Motionsklubben igen i træffetiden
 3. Ønsker et medlem pause længere end 3 måneder skal medlemmet meldes ud efter gældende regler. Ved pausens afslutning sker indmeldelse efter gældende regler.

Åbningstider:

Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen i klubbens lokaler på følgende tidspunkter:

Sidste Mandag i måneden    kl. 17.00 – 18.00
dog ikke på helligdage og mandage i juli måned.

Eller efter nærmere aftale med et bestyrelsesmedlem.

Tel. 27 84 03 90 , 30 63 89 99 , 20 14 50 84

Mail: motionsklubbenbroager@outlook.dk

I træffetiden kan du købe nøglebrik/ abonnement.

 • Indbetaling sker til Broager Sparekasse 9797 konto 883-56-68356 – Husk kvartalsvis indbetaling fra 1. januar 2018
 • Betaling via MobilePay kan finde sted på nr. 72049.

Der kan IKKE betales kontant ved indmeldelse.

Indmeldelsesblanket udleveres og udfyldes med medlemsnummer, som er dit personlige nøglebriknummer.

En nøglebrik kan almindeligvis først udleveres, når indbetalingen af kontingentet er registreret på klubbens bankkonto.

Ved indbetaling på klubbens MobilePay nr. 72049 registreres indbetalingen straks og nøglebrikken kan udleveres.

Udmelding skal ske ved udgangen af et kvartal. Du hæfter for kontingentet til nøglebrikken er afleveret.

Opsiges medlemskabet ikke korrekt udbetales 150 kr. af det betalte depositum ikke.

GÆSTER

Man må gerne tage en ven/gæst med i Motionsklubben. Det koster kr. 35 pr. gang, indbetal på Mobilepay (72049) og angiv navn og brik nr.

Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for din ven/gæst uanset alder.

Dokumenter: