Dagsorden til generalforsamling den 1.03.2022 klokken 19.00 på Broagerhus

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår: Hanne Wagener
 2. Formandens beretning: Paúl Yde Knudsen
 3. Regnskab for 2021: Rafal Zukowski
 4. Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent: Rafal Zukowski
 5. Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 februar 2022
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Brian Andersen er på valg, (modtager genvalg)
  b. Hanne Wagener (modtager ikke genvalg)
  Vi har plads til flere og det er rigtig hyggeligt at være med 😉
 7. Valg af suppleant(er)
  a. Birgit Christiansen (modtager Ikke genvalg)
 8. Valg af revisor:
  a. Frede Jensen er på valg (modtager genvalg)
  b. Finn Wogensen er på valg. (modtager genvalg)
 9. Valg af revisorsuppleant:
  a. Bestyrelsen har de seneste år fået generalforsamlingens tilladelse til at arbejde uden revisorsuppleant; hvorfor bestyrelsen vil spørge de tilstedeværende om tilladelse til at fortsætte uden revisorsuppleant, forudsat at ingen melder sig i aften.
 10. Eventuelt
 11. Afslutning