web analytics
12. november 2017

Pris og medlemsskab

Generalforsamlingen har vedtaget følgende kontingentsatser.

 • Unge mellem 15-17 år plus pensionister og førtidspensionister.                                                     315 pr. kvartal
 • Øvrige medlemmer  525 pr. kvartal

Mindste medlemskab  3 måneder

Der betales kvartalsvis efter følgende datoer:

 • 1. januar, betalingsfrist den 6. januar
 • 1. april, betalingsfrist den 6. april
 • 1. juli, betalingsfrist den 6. juli
 • 1. oktober, betalingsfrist 6. oktober

Ved manglende kontingentindbetaling  lukkes nøglebrikken.

Den genåbnes igen mod et mindre gebyr, når betaling er registreret.

Ved indmeldelse midt i et kvartal (f.eks. 10. februar betales for 2 måneder) og herefter kvartalsvis.

Man kan også betale for 12 måneder ad gangen. Det behøver ikke være fra januar til december. Prisen herfor står nedenfor.

Særligt medlemstilbud for et års medlemskab :

 • Unge mellem 15-17 år og folke- og førtidspensionister – 900 kr. pr år
 • Øvrige medlemmer – 1700 kr. pr. år

Kontingent for medlemmer, der ønsker et døgnåbent  abonnement :

 • Pensionister – 390 kr. pr. kvartal
 • Øvrige medlemmer – 600 kr. pr. kvartal eller 2000 kr. for et år

Unge mellem 15- og 17 år kan ikke tilbydes et døgnåbent medlemskab

Firmaaftaler – 1500,00 kr. pr. medarbejder pr. år

Depositum for nøglebrik  kr. 200.

Ved korrekt udmeldelse efter gældende regler udbetales kr. 150.            Beløbet overføres til den af medlemmet oplyste bankkonto.

Et medlemskab gælder, indtil det opsiges skriftligt og nøglebrikken afleveres. Skyldigt kontingent SKAL betales.

Pauseregler :

Hvis du ønsker at holde en kort tidsbegrænset pause – max. kvartal – skal du aflevere din nøglebrik.

 1. Læg din nøglebrik i en kuvert med dit navn, adresse og medlemsnummer/nøglebriknummer. Skriv hvornår du holder pause: 
  1. Januar kvartal
  2. April kvartal
  3. Juli kvartal
  4. Oktober kvartal
 2. Læg kuverten i postkassen i Motionsklubben.
 3. Når pauseperioden er udløbet, betaler du dit kontingent til nærmeste kvartal. Du kan så hente din nøglebrik i Motionsklubben igen i træffetiden
 4. Ønsker et medlem pause længere end 3 måneder skal medlemmet meldes ud efter gældende regler. Ved pausens afslutning sker indmeldelse efter gældende regler.

Åbningstider:

Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen i klubbens lokaler på følgende tidspunkter:

Mandag     kl. 18.30 – 19.30

Torsdag     kl. 09.00 – 10.00

men ikke på helligdage.

Eller efter nærmere aftale med et bestyrelsesmedlem.

I træffetiden kan du købe nøglebrik, abonnement samt forlænge dit abonnement.

 • Indbetaling sker til Broager Sparekasse 9797 konto 883-56-68356 – Husk kvartalsvis indbetaling fra 1. januar 2018
 • Betaling via MobilPay kan finde sted på nr. 72049.

Der kan IKKE betales kontant ved indmeldelse.

Indmeldelsesblanket udleveres og udfyldes med medlemsnummer, som er dit personlige nøglebriknummer.

En nøglebrik kan almindeligvis først udleveres, når indbetalingen af kontingentet er registreret på klubbens bankkonto.

Ved indbetaling på klubbens MobilePay nr. 72049 registreres indbetalingen straks og nøglebrikken kan udleveres.

Opsiges medlemskabet ikke korrekt og afleveres brikken ikke, udbetales 150 kr. af det betalte depositum ikke.

GÆSTER

Man må gerne tage en ven/gæst med i Motionsklubben. Det koster kr. 30 pr. gang, som du lægger i en kuvert med dit navn og medlemsnummer.
Kuverten lægges i Motionsklubbens postkasse.

Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for din ven/gæst uanset alder.

Dokumenter: