web analytics
18. december 2017

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer!

Så er Motionsklubben atter åben fra den 8. juni

Bestyrelsen har besluttet at holde klubben lukket ind til videre på grund af corona-virus

Motionsklubben Broager er som alle andre også berørt af Corona krisen. I bestyrelsen gør vi os mange tanker om hvordan vi kommer igennem krisen og om hvornår vi må åbne igen.

Mette Frederiksen udtalte, at der i denne helt ekstraordinære tid, vil være mange som betaler for en ydelse, som de ikke kan bruge. Dette er hvad alle medlemmer af motionsklubben gør.

Vi er ikke en kommerciel virksomhed, men en klub baseret på frivilligt og ulønnet arbejde, samt velvilje fra firmaer og fondsøgninger. Dette er helt afgørende for at vi kan tilbyde et billigt medlemskab.

Bestyrelsen arbejder nu på at komme igennem denne krise og vi glæder os til igen at åbne dørene i motionsklubben. Der kan her nævnes at vi i to måneder har fået huslejenedsættelse. Vi har fået sponsoreret rengøring i vores gang, toiletter og bad en gang ugentligt fremover. Når vi åbner vil der i gangen stå en dispenser med desinficerende håndskum.

Vi håber på, at vi tager fælles ansvar og at alle har forståelse for denne helt specielle situation.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 August 2018
Ved bestyrelsesmødet meddelte Povl Hvidkilde (formand), at han grundet personlige årsager valgte at træde tilbage som formand; men ville forblive i bestyrelsen.
Benny Faurholdt (næstformand) er fra 1. september 2018 fungerende formand.
Pr. 1. januar 2019 har Povl Hvidkilde overtaget posten som kasserer for motionsklubben. Kaj Ove Larsen fungerer som kasserer med ansvar for regnskabsåret 2018.

Bestyrelsen har besluttet at holde generalforsamling den 11. marts 2019 kl. 1900 på Broagerhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har en gyldig medlemsbrik har adgang og stemmeret.