web analytics
18. december 2017

Nyt fra bestyrelsen

På et bestyrelsesmøde i august meddelte Povl Hvidkilde (formand), at han grundet personlige årsager valgte at træde tilbage som formand; men ville forblive i bestyrelsen.
Benny Faurholdt (næstformand) er fra 1. september 2018 fungerende formand.

Pr. 1. januar 2019 har Povl Hvidkilde overtaget posten som kasserer for motionsklubben. Kaj Ove Larsen fungerer som kasserer med ansvar for regnskabsåret 2018.

Bestyrelsen har besluttet at holde generalforsamling den 11. marts 2019 kl. 1900 på Broagerhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har en gyldig medlemsbrik har adgang og stemmeret.