web analytics
18. december 2017

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at holde klubben lukket ind til videre på grund af corona-virus

Klubbens Medlemsystem er nu blevet opdateret til Medlemsystem 3.0

 Det betyder, at der fra 1. januar 2020 automatisk udsendes SMS ved ikke-registreret betaling af kontingent. Som afsender vil der stå: MK Broager

 Klubben opererer med følgende betalingsfrister:

Januar kvartal: 1. – 6. januar   April kvartal: 1. – 6. april  Juli kvartal: 1. – 6. juli  Oktober kvartal: 1. – 6. oktober

Den 9. dag i betalingsmåneden klokken 1600 sendes følgende SMS til medlemmer, hvor betaling ikke er registreret.

 MK Broager

Du har endnu ikke betalt kontingent,

du bedes betale senest d. 12 ellers bliver din brik lukket.

 Motionsklubben Broager

Denne SMS kan ikke besvares!

Er der ikke betalt den 12. dag i betalingsmåneden sendes denne SMS den 14. dag i betalingsmåneden.

 MK Broager

 Du har ikke betalt kontingent, derfor er du hermed udmeldt.

Du bedes aflevere din nøglebrik.

 Motionsklubben Broager

Denne SMS kan ikke besvares!                                                                                                                                                                                                                Med venlig hilsen

Bestyrelsen

På et bestyrelsesmøde i august meddelte Povl Hvidkilde (formand), at han grundet personlige årsager valgte at træde tilbage som formand; men ville forblive i bestyrelsen.
Benny Faurholdt (næstformand) er fra 1. september 2018 fungerende formand.

Pr. 1. januar 2019 har Povl Hvidkilde overtaget posten som kasserer for motionsklubben. Kaj Ove Larsen fungerer som kasserer med ansvar for regnskabsåret 2018.

Bestyrelsen har besluttet at holde generalforsamling den 11. marts 2019 kl. 1900 på Broagerhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har en gyldig medlemsbrik har adgang og stemmeret.