Velkommen

Fysisk aktivitet er vejen til et godt helbred.

Vort center er for begge køn i alle aldre.

Vi er ligeledes af den opfattelse at træningen
for såvel unge som ældre ikke kun fysisk,
men også psykisk og socialt er af stor vigtighed.

I Broager Motionsklub ønsker vi at skabe nogle rammer,
der giver vore medlemmer lyst til at have motion
som en naturlig del af deres hverdag.

For at stimulere lysten har vi investeret i mange
og effektive træningsmaskiner.

Desuden foregår træningen i et uformelt og hyggeligt miljø,
hvor gode råd og kyndig vejledning er
inden for rækkevidde.